Ovaj slučaj izveli smo sa translucentnim cirkonom, koji smo slojevali keramikom u debljini sloja od samo 0.6 mm.
Nakon izrađenog privremenog prototipa, došli smo do zaključka, u suradnji sa dr. Ivanom Šarunićem, da za definitivno rješenje upotrijebimo translucentni cirkon visoke čvrstoće.
S obzirom da je translucentna cirkonska konstrukcija zadovoljavala sve uvjete u ovom slučaju, za stvaranje prostora za dentalnu keramiku bilo je dovoljno reducirati cirkonski materijal u debljini od 0.6 mm.
Na taj način zadržali smo čvrstoću cirkona i vrijednost boje finalnog rezultata, koja je jako bitna u postizanju definitivne estetike.

Slučaj izveli:

Dr. Ivan Šarunić (iDentic studio)
Dt. Mauro Ahmić, Dt. Sandi Trkulja (Dental Inpuls)


 

Povratak na galeriju radova