VODITELJ OBRADE 

DENTAL IN PULS društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje djelatnosti zubotehničkog laboratorija iz Rijeke, Mihanovićeva 35, OIB 96469660606 zastupano po članovima uprave Sandi Trkulja i Mauro Ahmić voditelj je obrade osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podatka (GDPR). 
Ova pravila privatnosti (Politika privatnosti) sastavni su dio Politike zaštite osobnih podataka ovog Društva.

Kako bi se osobni podaci obrađivali ispravno i uz odgovarajuću razinu zaštite podataka, usvojili smo sljedeća načela obrade podataka:

 • Osobni podaci obrađuju se zakonito, pošteno i transparentno. 
 • Osobni podaci prikupljaju se samo u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama.
 • Osobni podaci moraju biti primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju. 
 • Osobni podaci moraju biti točni i prema potrebi ažurni, a osobni podaci koji su netočni ili nepotpuni moraju biti ispravljeni ili izbrisani te njihova daljnja obrada obustavljena.
 • Osobni podaci ne smiju se čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika duže nego što je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci prikupljaju ili dodatno obrađuju.
 • Osobni podaci moraju se obrađivati na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti osobnih podataka.
 • Obvezujemo  se obavijestiti o prikupljanju i obradi vaših osobnih podataka, osim ako postoji opravdan razlog da to ne učinimo.
INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA 

Dental InPuls d.o.o. prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke onda kada je to nužno radi izvršenja usluge, kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije izvršenja usluge kao i onda kada je obrada nužna kako bi poštovali pravne obaveze.

Pored gore navedene svrhe prikupljanja i obrade, podatke možemo obrađivati u svrhu naših legitimnih interesa onda kada bi takva obrada za vas bila od značajnoginteresa te u korist rješavanja sudskih sporova. O takvoj obradi prethodno ćete biti obaviješteni i moći ćete istaknuti prigovor na obrati i onda se u tom slučaju obrada na vas  neće primjenjivati. 

Moguće je da će se ukazati i potreba za korištenjem privole u jednu  ili više posebnih svrha. U tom slučaju kada nam date privolu za korištenje vašeg određenog osobnog podatka, taj podatak će se obrađivati isključivo samo u svrhu za koju ste nam dali svoju privolu. Privolu imate pravou svakom trenutkupovućii tada seneće dalje vršiti obrada tog podatka.

Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja. U slučaju da vaše osobne podatke namjeravamo obrađivati u svrhe koje nisu ovdje opisane ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi.

Ovo Društvo redovno vodi Evidenciju aktivnosti obrade osobnih podataka u papirnatom i elektronskom obliku s pripadajućom Evidencijom privola.

LEGITIMNI INTERES

U slučaju pružanje usluge nakon čijeg izvršenja više nemamo zakonit temelj za daljnju obradu vašeg osobnog podatka a usluga je takve vrste da vam može biti potrebna naknadna korekcija, odnosno izmjena ili dopuna te bipohranjeni podaci znatno vam olakšali  ostvarivanje drugepotencijalno moguće usluge a u svezi s pruženom uslugom, tada vaše osobne podatke možemo pohranjivati na rok od dvije godine.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA

Određene osobne podatke potrebno nam je pružiti na obradu kako bismo vam mogli pružili usluge koje tražite kao što su primjerice to vaši kontakt podaci ili otisak zuba (biometrijski podatak) te radi poštovanja pravnih obaveza dok druge osobne podatke možete dati dobrovoljno onda kada nam nisu nužni za izvršavanje usluge ili poštovanje pravnih obaveza. U slučaju kada nam podaci nisu nužni onda ih od prikupljamo putem vaše privole.

Biometrijske podatke (otisak zuba) prikupljamo onda kada je to potrebno radi pružanja naše usluge, za potrebe ostvarivanja vaših posebnih prava u području prava zdravstvene i socijalne zaštite, u skladu i u  mjeri u kojoj je to odobreno u okviru zakonskog propisa. U skladu s pravilima struke sve biometrijske podatke i sve  podatke o zdravstvenom stanju naših korisnika usluga tretiramo kao profesionalna tajna. Profesionalnom tajnom smatraju se svi podaci koje saznamo pri obavljanju svoje djelatnosti o korisniku naše usluge, njegovim osobnim, obiteljskim i socijalnim prilikama, kao i ostali podaci vezani uz obavljanje dentalne djelatnosti.

Prilikom prikupljanja podataka potrebno je da ste informirani o tome koji su podaci potrebni za izvršenje usluge a koji nisu te posljedice za slučaj ne pružanja podataka. 

Osobni podaci koje prikupljamo i obrađujemo obično se dijele na sljedeće kategorije:
Podaci za kontakt, kao što su ime, adresa, telefonski broj, adresa e-pošte;
Podaci koje navodite kad nas kontaktirate putem internetskih obrazaca za kontakt, e-pošte ili telefona;
„biometrijske podatke” kao što je to zubni otisak kada je to potrebno radi pružanja usluge;
„podaci koji se odnose na zdravlje” onda kada je to potrebno radi pružanja usluge

PODACI KOJE NAM DOSTAVITE PUTEM FORME NA WEB STRANICI ILI PUTEM E-POŠTE

Kada nam šaljete upit putem obrasca na web stranici ili nam šaljete elektroničku poštu s osobnim podacima, podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva. 
U slučaju da nismo u mogućnosti postupiti prema vašem zahtjevu ili iz drugog razloga  ne dođe do daljnje suradnje a ne zatražite da pohranimo vaše podatke u slučaju buduće  potencijalne suradnje, podaci se brišu u roku 30 dana od dana vašeg posljednjeg  kontakta. 

PODACI PRIKUPLJENI PUTEM DRUŠTVENIH MREŽA

Stranice i profili kojima upravljamo na društvenim mrežama (Facebook, Instagram i dr.)  uvijek su pod točnim i punim nazivom ovog Društva. 
Osobne podatke o svojim kontaktima koje prikupimo korištenjem istih, koristimo  samo u slučaju odgovaranja na upit ili komentar te se u niti jednu drugu svrhu podaci ne obrađuju i ne pohranjuju.

KATEGORIJE PRIMATELJA OSOBNIH PODATAKA 

Obvezujemo se na povjerljivost i čuvanje vaših osobnih podataka i nećemo ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim:

 • pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za poslove koji su povezani s izvršavanjem usluge (ugovora) u kojem ste stranka (npr. ugovorni partneri za laboratorijsku dijagnostiku, računovodstvene, IT usluge i sl.)
 • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice doktoru dentalne medicine s kojim imamo zaključen ugovor o poslovnoj suradnji, ministarstvu nadležnom za zdravstvo, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, Komori ili sudbenoj vlasti).
 • kada su ti podaci potrebni ministarstvu, sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima
 • kada nas zakonska norma obvezuje na pružanje podataka.

Onda kada prosljeđujemo osobne podatke tada to činimo samo trećim osobama koje pružaju razumna jamstva te su poduzele odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala i zaštita Vaših prava. 

RAZDOBLJE POHRANE PODATAKA 

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni:

 • za vrijeme pružanja usluge i sve dok su potrebni za svrhe za koje su prikupljeni;
 • do opozivanje privole, ukoliko se podaci obrađuju na temelju privole; 
 • do ulaganja prigovora na obradu temeljem legitimnog interesa, ukoliko se obrada na istome temelji; 
 • dok je to nužno radi ispunjenja zakonskih obveza (primjerice,  određene računovodstvene podatke dužni smo čuvati 11 godina sukladno Zakonu o računovodstvu)
SIGURNOST PODATAKA

U svrhu zaštite vaših osobnih podataka uveli smo  odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihovog uvođenja. 

Nakon procjene rizika poduzeli smo sve primjerene mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima gdje obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

VAŠA PRAVA NA TEMELJU OPĆE UREDBE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA 
Pravo na pristup

U svakom trenutku možete od nas zatražiti potvrdu obrađuju li se vaši osobni podaci, a ako se obrađuju, imate pravo zatražiti pristup tim podacima i informacije o obradi.

Pravo na ispravak

Imate pravo od nas bez odgađanja ishoditi ispravak netočnih i dopunu nepotpunih osobnih podataka.

Pravo na brisanje

Imate pravo postaviti zahtjev za brisanje svojih osobnih podataka. U slučaju opravdanosti zahtjeva i ako nas zakonska regulativa ne obvezuje na pohranu podataka,  podaci će biti izbrisani bez nepotrebnog odgađanja. Ukoliko postoje razlozi koji nas onemogućuju ili ograničavaju u udovoljavanju zahtjeva, o tome ćemo vas u najkraćem roku obavijestiti u odgovoru na zahtjev.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo od nas zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako osporavate točnost tih podataka, (na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka), ako je obrada nezakonita pri čemu se protivite brisanju podataka, ako ste uložili prigovor na obradu vaših podataka te ako podaci nama više nisu potrebi i možemo ih izlučiti, ali su potrebni vama za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva te stoga želite da iste i dalje samo pohranjujemo.

Pravo na povlačenje privole

U slučaju kada  podatke obrađujemo na temelju vaše privole, tada istu privolu možete  u svakom trenutku povući bez da to utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli.

Administrativni trošak

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.
Obavijestit ćemo vas o administrativnom trošku u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu prije naplate.

Pravo na pritužbu i prigovor

Ako imate pritužbe i prigovor u vezi s obradom osobnih podataka  možete nam u svakom trenutku dostaviti pritužbu i na temelju vaše posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koju provodimo.
Pregledat ćemo i procijeniti vašu pritužbu te vas možemo kontaktirati za dodatne informacije ako je to potrebno. 

Sve pritužbe ili prigovore nastojimo obraditi u roku od mjesec dana. Ako u roku od mjesec dana ne uspijemo donijeti odluku, obavijestit ćemo vas o razlozima kašnjenja i roku u kojem se očekuje da donesemo odluku (ne duže od 2 mjeseci od primitka).

Obavijest o promjenama

Provodimo redovite revizije postupka obrade osobnih podataka kako bi se zaposlenici i drugi subjekti pridržavali obvezujućih pravila ove tvrtke i u skladu s njima obrađivali osobne podatke.
 
Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu i datum i vrstu revizije.

INFORMACIJE O OSTVARIVANJU VAŠIH PRAVA

U skladu s poduzetim organizacijskim mjerama radi ispunjenja obaveza koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka i druge zakonske regulative, ovo  društvo je imenovalo primjereno educiranog i osposobljenog službenika za zaštitu osobnih podataka.
Na vaše postavljenezahtjeva za ostvarenje prava na pristuppodacima, prigovorete  odgovore na ostale upite i tražene informacije,službenik za zaštitu podataka dostavit će vam u elektroničkom obliku (e-mail), osim ako u svome zahtjevu niste naveli e-mail adresu ili ste izričito zatražili dostavu putem pošte.
Prilikom postavljanja zahtjeva, molimo da nam dostavite nužne podatke koji su nam potrebni za postupanje po vašem zahtjevu i za vašu identifikaciju.
Po svakom postavljenom zahtjevu odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od mjesec dana. 

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Nikolina Šušak
Kontakt:

Ako smatrate kako je došlo do povrede vaših  prava možete uputiti  prigovor  Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb. 

DOPUNE I IZMJENE 

01. veljače 2019. godine – izmjene i dopune Politike privatnosti;
25. siječnja 2019. godine – provođenje interne revizije i utvrđivanje potrebnih elemenata radi uređenja pravila postupanja s osobnim podacima;