Wax up / Mock up

Početna situacija i MOCK UP (predložak budućeg protetskog rada)

Pomoću WAX UP-a, odnosno dijagnostičkog ''navoštavanja'' nakon kojeg slijedi MOCK UP (proba predloška u ustima), možemo predvidjeti potencijalnu situaciju kod budućeg rada, što nam olakšava osmisliti rješenje prije početka konačnog rada te tako izbjeći korekcije koje oduzimaju dragocjeno vrijeme i smanjuju kvalitetu definitivnog rada.

Digital Smile Design

Digitalno planiranje u odnosu na lice pacijenta.

Digital Smile Design se potpuno oslanja na suvremenu fotografsku, kompjutersku i video tehnologiju, koja daje sve potrebne informacije stomatologu (skice idealnog osmijeha, upute i korake daljnje obrade koja može uključivati ortodontske, mikrokirurške, protetske i ostale tretmane).

Digital Smile Design

Digitalno isplanirana protetska rehabilitacija

Priprema

Slučaj pripremljen za laboratorijsku izradu.

U cervikalnom dijelu preparacija je završavala zaobljenom stepenicom u skladu sa smjernicama za litij-disilikatnu staklokeramiku. 

Izrada individualnih cirkonskih nadogradnji na implantatima pomoću CAD/CAM-a.

Proba individualnih abutmenta u ustima.

Predložak prirodnih zubi kao ideja za oblikovanje morfoloških karakteristika budućeg rada.

Krunice spremne za probu.

Zadržan je odgovarajući karakter zubi, uz postignut sklad mekih i tvrdih tkiva.

Skladna pozicija zubi u odnosu na liniju osmijeha.

Slučaj izveli:

Dr.med.dent. Daniel Žgombić (Dentorium)
Dr.med.dent. Tijana Brajković (Dentorium)

Dt. Mauro Ahmić, Dt. Sandi Trkulja (Dental Inpuls)

Povratak na galeriju radova