Funkcijski wax up predstavlja koncept gotovog rada koji mora u potpunosti i realno zadovoljavati funkciju i estetiku.

Uz pomoć ovog wax up-a napravili smo koncept potpune funkcijske i estetske rehabilitacije gornje i donje čeljusti. Tek nakon ove probe dobit ćemo precizne informacije na koji način trebamo pristupiti izradi prototipa, odnosno privremenog rada koji prethodi definitivnom rješenju.
Tako da kod predaje gotovog rada pacijentu, nema nepoznanica za nas ni za pacijenta jer su svi potencijalni problemi riješeni.

Povratak na galeriju radova