Slučaj je planiran prema DSD-u (Digital Smile Design-u) od strane ordinacije. Plan terapije je zahtijevao korekcije gingive radi postizanja skladnog osmijeha. Izrađene su krunice od potpune IPS e.max keramike, individualno slojevane.

DSD (Digital Smile Design) s jasnim planom terapije.
Nijansiranje krunica prije individualnog slojevanja.
Postignuti su sklad i simetrija osmijeha.

Slučaj izveli:

Dr.med.dent. Daniel Žgombić (Dentorium)
 Dt. Mauro Ahmić, Dt. Sandi Trkulja (Dental Inpuls)

Povratak na galeriju radova