IPS e.max Press krunice izrađene tehnikom prešanja punog oblika. Zbog potreba postizanja najsvjetlije boje izabran je LT BL1 kao materijal za izradu krunica. Incizalna trećina minimalno je reducirana i karakterizirana stain tehnikom te slojevana keramikom radi postizanja translucentnije incizalne trećine. Laboratorijskoj izradi krunica prethodilo je planiranje u DSD-u te korigiranje nivoa gingive radi postizanja skladne crveno-bijele estetike.

Proba krunica prije definitivnog cementiranja.
DSD (Digital Smile Design)
Zadovoljeni svi estetski kriteriji.
Postignut je harmoničan osmijeh.

Slučaj izveli:

Dr.med.dent. Daniel Žgombić (Dentorium)
 Dt. Mauro Ahmić, Dt. Sandi Trkulja (Dental Inpuls)

Povratak na galeriju radova