Naziv projekta: 


Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva DENTAL IN. PULS d.o.o. primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije

Kratki opis projekta:


U svrhu povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva u skladu sa trendovima te jačanja tržišne pozicije, nužno je ulaganje u nova IKT rješenja koja će omogućiti optimizaciju poslovnih procesa, učinkovitu organizaciju tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.


Unutar 14 mjeseci provedbe projekta planirana je provedba 4 osnovnih elemenata projekta:  

  • Priprema natječajne dokumentacije,
  • Ulaganje u nabavu CAD/CAM softvera sa modulom za virtualnu artikulaciju i povezane računalne opreme,
  • Promidžba i vidljivost,
  • Upravljanje projektom.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

  • Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja društva primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije
  • Unaprijeđenje poslovnih procesa,
  • Porast zapošljavanja,
  • Povećanje prihoda od prodaje.
  • Ukupna vrijednost projekta: 154.210,59 kn

EU sufinanciranje projekta: 80.189,50 kn
Razdoblje provedbe projekta: 12/2018. – 02/2020.

Kontakt za više informacija: 

Dental In. Puls d.o.o., Mihanovićeva 35, 51000 Rijeka
Telefon: 051 587 455
E – mail: dentalinpuls@gmail.com

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Relevantne stranice:


Europski strukturni i investicijski fondovi: www.strukturnifondovi.hr


Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost društva DENTAL IN. PULS d.o.o.